Blog, który wkaże Ci drogę do osiągnięcia sukcesu

Poznaj naszą redakcję

Adwokat w Sosnowcu - z jaką kancelarią można nawiązać współpracę?

Łukasz Kucharski 2022-12-27 0 komentarzy
Adwokat w Sosnowcu - z jaką kancelarią można nawiązać współpracę?

Na prawo cywilne składa się prawo rodzinne, regulujące stosunki zachodzące między poszczególnymi członkami rodziny, a niekiedy osobami trzecimi. Zostało ono opisane w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, prezentującym informacje na temat równouprawnienia, prawa do opieki nad dziećmi czy zawierania związków małżeńskich. Wiedzę na temat zapisów, jakie się w nim znajdują, mają niektórzy adwokaci. Realizują oni zlecenia na rzecz osób fizycznych, przykładowo planujących rozwód z orzekaniem o winie lub bez, którzy chcą przygotować się do rozpraw oraz dowiedzieć się, jak wyglądają spotkania w sądzie. Jednym z nich jestadwokat w Sosnowcu, zajmujący się formalnościami, na które składa się wypełnianie pozwów czy przesyłanie apelacji.

Można się z nim skontaktować na stronie adwokat-kotewicz.pl. Jest to pełnomocnik przeprowadzający konsultacje, podczas których poruszane są kwestie związane z alimentami, zaprzeczaniem lub ustalaniem ojcostwa, jak i zasadami opieki nad dziećmi po rozwodzie. Specjalista ma wiedzę na temat prawa o ustalaniu kontaktów oraz zasad sporządzania intercyzy, czyli dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową małżonków. Na życzenie klientów przygotowuje wnioski o ubezwłasnowolnienie oraz pozwy o:

  • rozwiązanie przysposobienia,
  • zniesienie wspólności majątkowej,
  • obniżenie lub podwyższenie kwoty alimentów,
  • separację lub rozwód.

Skomentuj wpis