Blog, który wkaże Ci drogę do osiągnięcia sukcesu

Poznaj naszą redakcję

Co to jest ocena ryzyka zadowoego

Artur Kalinowski 2018-11-25 0 komentarzy
Wpis

Ocena ryzyka to jedno z najważniejszych zadań, których musi podjąć się każdy przedsiębiorca. Nieważne ile stanowisk pracy posiada w swojej firmie, dla każdego musi przygotować stosowny dokument. 

Mając przygotowane odpowiednie papiery, pracodawca musi poinformować swoich pracowników o możliwym ryzyku, jakie może wystąpić na zajmowanym przez nich stanowisku. Ważne, aby uczynił to, zanim Ci zostaną dopuszczeni do wykonywania zadań. Każdy pracownik zobowiązany jest do podpisania dokumentu potwierdzającego, że pracodawca omówił z nim ryzyko zawodowe. Wspomnianą notkę pracodawca musi umieścić w aktach osobowych pracownika. Jest to dla niego zabezpieczenie na wypadek, gdyby podczas pracy, osoba wykonująca zadania była w niebezpieczeństwie lub gdyby została jej wyrządzona krzywda. 

Jest kilka metod przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Co należy zrobić, aby sprawdzić, jakie zagrożenia czyhają na pracownika na jego stanowisku pracy? W pierwszej kolejności trzeba faktycznie sprawdzić, jakie zagrożenia mogą występować w miejscu pracy. Pomogą w tym specjalne karty, które dostępne są w sklepie bhpex.pl. Dopiero w następnym kroku należy stwierdzić, czy pracodawca podjął odpowiednie kroki, pozwalające wyeliminować określone ryzyko zawodowe. Aby to sprawdzić, najczęściej stosuje się Polską Normę PN-N-18002. 

Zapoznając się z powyższym dokumentem, można zauważyć, że korzysta on z dwóch parametrów:

  • ciężaru skutków zagrożeń, które występują na określonym stanowisku pracy
  • ewentualności pojawienia się wymienionych zagrożeń.

Ocenę zazwyczaj przygotowuje się w tabeli, w której można określić, czy ryzyko występuje w stopniu małym, średnim czy dużym. 

Skomentuj wpis