Nota prawna

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Postanowienie wstępne.
§ 1

 • Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne OPTIVO GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Pokorna 2 lok. 1409, 00-199 Warszawa, Oddział zarejestrowany w KRS pod numerem 296438, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 107-000-93-43, e-mail: info@optivo.pl, zwany dalej „Administratorem”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

 • Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu osobę, która korzysta z formularza kontaktowego lub internautę odwiedzającego stronę główną www.warsawemailsummit.pl lub jej podstrony, zwaną dalej „Stroną”.

II. Dane osobowe.
§ 3

 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Strony, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza, w którym należy podać określone dane osobowe.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne dla uzyskania informacji o Warsaw Email Summit 2015, rejestracji na tej konferencji oraz wzięcia w niej udziału.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w korespondencji z Administratorem są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Administrator.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

§ 5

 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

§ 6

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do przekazania informacji o Warsaw Email Summit 2015, rejestracji na tej konferencji oraz wzięcia w niej udziału przez Użytkownika.
 2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 7

 • Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych wysyłanych także za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w ramach marketingu bezpośredniego. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

§ 8

 • Dane osobowe zebrane przez Administratora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

III. Pliki cookies.
§ 9

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania strony www.

§ 10

 1. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 11

 • Administrator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować brak możliwości skorzystania z formularzy dostępnych na Stronie.

IV. Środki techniczne stosowane przez Administratora.
§ 12

 • Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

V. Inne.
§ 13

 • Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Strony anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 14

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@optivo.pl
 2. Polityka znajduje się na stronie www.warsawemailsummit.pl oraz w siedzibie Administratora.